Hudební obor

V  hudebním oboru získávají žáci dovednosti ve hře na zvolený nástroj, zároveň čerpají vědomosti z oblasti hudební historie a teorie tak, aby je mohli využít při interpretaci studovaných skladeb. Individuální nástrojová výuka je doplněna hrou v různých uskupeních - komorních souborech, smyčcovém, kytarovém a dechovém orchestru...

Taneční obor

Hudba neoddělitelně patří i k projevu tanečníků. Kultivace lidského pohybového projevu má blahodárný vliv na harmonický rozvoj duševní i fyzické stránky života. Od tohoto základního rozpoznání se odvíjí práce v tanečním oboru a to jak s nejmladšími dětmi při základní pohybové průpravě (často přímo v MŠ), tak později při výuce ...

Výtvarný obor

Jestliže spojujeme umělecký prožitek také s relaxací a povzbuzením fantazie, pak z tohoto pohledu asi nejbezprostředněji působí práce ve výtvarném oboru. Ačkoli rozmanitost výtvarných technik překračuje možnosti školy zajistit jejich plné rozvinutí, vznikají pod rukama dětí velmi nápadité výtvory. Věříme, že čas zrání přinese tomuto ...

Dramatický obor

Pokud bychom chtěli popsat celou škálu disciplin, jimž se věnují pedagogové se svými žáky v literárně-dramatickém oboru, museli bychom předložit celý samostatný dokument. Ať vzniká literární či básnický tvůrčí pokus, divadelní představení nebo třeba literární pásmo , stojí u zrodu každého takového počinu hluboké ponoření do zpracovávané ...


Koncerty

Žádné koncerty se v blízké době nekonají

další koncerty

Absolventi

Řada absolventů naší školy pokračovala ve studiu na středních a vysokých uměleckých školách a působí v současnosti v mnoha kulturních oblastech (učitelé ZUŠ, hráči v orchestrech, sóloví výkonní umělci atd.). I mnozí další se aktivně věnují zájmové umělecké činnosti. S jinými se setkáváme na koncertech, v divadle a pod. Vždy jsou to setkání velmi milá, protože jsou nejlepším dokladem o smyslu naší práce, o tom, že často nesnadná cesta za uměním v jeho nejrůznějších podobách nás všechny kultivuje a učí rozpoznávat hluboké a cenné od povrchního a laciného. Vědomi si svého poslání vstupujeme do dalších let s nadějí, že naše práce přináší dobrý užitek nejen našim žákům, ale i všem kolem nás.

více informací

Kudy k nám

Hlavní budova - ředitelství
Terezie Brzkové 33
tel./fax: 377 380 468
e-mail: zusbrz@quick.cz
obory: HO,TO, VO, LDO